ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ SK

Τεχνικά χαρακτηριστικά λέβητα:

  • Σήμανση CE
  • Πάχος κορμού : 5mm.
  • Πάχος διαφραγμάτων : 5mm.
  • Πάχος μανδύα : 4mm.
  • Πάχος τουμποσωλήνων : 5.54mm.
  • Πάχος καυστήρα : 6mm.
  • Ανοξείδωτος άξονας – κοχλίας .
  • Επιλογή μονού – διπλού κοχλία.
  • Επιλογή θέσης καυστήρα (Δεξιός – Αριστερός).

Τεχνική περιγραφή λεβητών βιομάζας SK.

Χαλύβδινος λέβητας 5 διαδρομών .Φλογοθάλαμος με διαφράγματα και τουμποσωλήνες , χαλύβδινη εστία καύσης , τροφοδότης με επιλογή μονού ή διπλού κοχλία , ηλεκτρομειωτήρα , φυσητήρα και σιλό αποθήκευσης.

Στο μπροστινό μέρος του λέβητα υπάρχουν 3 πόρτες για καθαρισμό και απομάκρυνσης της στάχτης.

Χειροκίνητη έναυση καυστήρα και διατηρησή της με σύστημα συντήρησης φλόγας.