ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΞΥΛΟΥ HWM

Τεχνικά χαρακτηριστικά λέβητα:

  • Σήμανση CE
  • Πάχος κορμού : 5mm.
  • Πάχος διαφραγμάτων : 5mm.
  • Πάχος μανδύα : 4mm.
  • Πάχος τουμποσωλήνων : 5.54mm.

Τεχνική περιγραφή λεβητών ξύλου HWM.

Χαλύβδινος λέβητας 4 διαδρομών .Φλογοθάλαμος με διαφράγματα και τουμποσωλήνες.

Στο μπροστινό μέρος του λέβητα υπάρχουν 3 πόρτες για καθαρισμό και απομάκρυνσης της στάχτης.

Προαιρετικά :

Φυσητήρας και πίνακας ελέγχου καύσης.